BSG

Home Servicii Pază umană
Pază umană PDF Imprimare Email

Sediul principal al materiei în problematica pazei instituţiilor si sediilor îl reprezintă Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanei.

Paza instituţiilor reprezintă un segment important al activităţii tuturor structurilor din Sistemul Naţional de Apărare, precum şi obiectul de activitate a numeroase societăţi private.

Importanţa acestei misiuni rezultă din necesitatea asigurării la nivelul întregii ţări a unui climat de ordine şi siguranţă publică, care reprezintă garanţia existenţei şi dezvoltării statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil şi a exercitării neîngrădite a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor.

Activitatea de paza se refera la protectia bunurilor, valorilor si persoanelor si se realizeaza cu agenti de paza instruiti si certificati, in baza unui plan de paza aprobat de Politie. In esenta, activitatea presupune paza (cu agenti) unei anumite zone, urmarind nevoile clientului.

Diversitatea şi multitudinea obiectivelor la care trebuie asigurată paza, este în concordanţă cu varietatea argumentelor ce susţin opţiunea menţinerii măsurilor de pază, protecţie şi intervenţie, în locuri şi în condiţii speciale când există o stare de pericol, de ameninţare sau de risc major din partea unor factori de natură să pună în pericol siguranţa acestora, a personalului care-şi desfăşoară activitatea în ele şi a instalaţiilor.

Această susţinere are la bază următoarele argumente:

-          necesitatea protejării fizice a bunurilor şi sediilor unde îşi desfăşoară activitatea structurile administrative;

-          protecţia şi asigurarea climatului de muncă a angajatilor beneficiaruli, în condiţii de linişte, ordine şi de maximă siguranţă;

-      descurajarea oricăror încercări de atentat îndreptate împotriva sediului, personalului beneficiarului  sau a oricăror forme de agresiune, de natură infracţională sau teroristă;